رشد فيزيك | مقاله ها | كتاب ها | يادداشت ها بسته هاي آموزشي | تماس با ما | اینستاگرام | آپارات | تلگرام

h

  آخرین فعالیت ها در سال 1399

  بازنگری آموزش بدون مدارس در طول کووید 19   دانلود فایل

  بررسی و تحلیل یک مسئله  فیزیک 3 جهت دانش آموزان پایۀ دوازدهم  دانلود فایل مشاهده در آپارات

  مرتبۀ بار الکتریکی در اجسام باردار چقدر است؟  فیزیک 2 جهت دانش آموزان پایۀ یازدهم  دانلود فایل  مشاهده در آپارات

  بررسی و تحلیل یک مسئله فیزیک 1 جهت دانش آموزان پایۀ دهم  دانلود فایل مشاهده در آپارات

  مبانی فیزیکی دید رنگی  مناسب دانش آموزان رشتۀ علوم تجربی  دانلود فایل مشاهده در آپارات

  فیلم های بررسی و آموزش علوم تجربی جهت دانش آموزان پایۀ هفتم

  فیلم های بررسی و آموزش علوم تجربی جهت دانش آموزان پایۀ هشتم

  فیلم های بررسی و آموزش علوم تجربی جهت دانش آموزان پایۀ نهم

 فعاليت ها در سال 1398 

  علوم و فناوري نانو با رويكرد آزمايشگاهي  انتشارات صفار (66978846)  ادامه

  راهنمای معلم فیزیک 3 پایۀ دوازدهم، فصل 5: آشنایی با فیزیک اتمی  دانلود فایل

  راهنمای معلم فیزیک 3 پایۀ دوازدهم، فصل 6: آشنایی با فیزیک هسته ای  دانلود فایل

  فیلم های بررسی فیزیک 3 پایۀ دوازدهم

 فعاليت ها در سال 1397 

   راهنمای معلم فیزیک 3 پایۀ دوازدهم، فصل اول: حرکت بر خط راست  دانلود فایل

  فیزیک 3 پایۀ دوازدهم، رشتۀ علوم تجربی، فصل اول: حرکت بر خط راست  ویراست نهایی (27 مرداد 97)

  فیزیک 3 پایۀ دوازدهم، رشتۀ علوم تجربی، فصل چهارم: آشنایی با فیزیک اتمی و  هسته ای  ویراست نهایی (27 مرداد 97)

  فیزیک 3 پایۀ دوازدهم، رشتۀ ریاضی و فیزیک، فصل اول: حرکت بر خط راست ویراست دوم (27 خرداد 97) ویراست نهایی (22 مرداد 1397)

  فیزیک 3 پایۀ دوازدهم، رشتۀ ریاضی و فیزیک، فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی ویراست اول (20 تیر 97) ویراست نهایی (22 مرداد 1397)

  فیزیک 3 پایۀ دوازدهم، رشتۀ ریاضی و فیزیک، فصل ششم: آشنایی با فیزیک هسته ای  ویراست نهایی (22 مرداد 1397)

 فعاليت های سال 1396

  فیزیک 3 پایۀ دوازدهم، رشتۀ ریاضی و فیزیک، فصل اول: حرکت در راستای خط راست ویراست اول (28 اسفند 96)

  نگاهی به 15 سال فعالیت های انجام شده در بخش فیزیک و علوم تجربی انتشارت مدرسه (اسفند 96) ادامه

  راهنماي معلم  فیزیک 2 پایه یازددهم، فصل سوم (مغناطیس)، فصل چهارم (القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب)  (بهمن ماه 96)

   فیلم های بررسی و انجام آزمایش های فیزیک 2 پایۀ یازدهم (پائیز 96)

  آشنایی با فیزیک هسته ای و پرتوزایی از مجموعه 5 جلدي فيزيك جديد منتشر شد.  ادامه 

  نگاهی به اهداف و برنامه فصل های 3 و 4 فیزیک 2 به همراه انجام آزمایش های آن (مشاهده فیلم ها در کانال آونگ

  حل مسائل مبانی فیزیک هالیدی ویرایش دهم، انتشارات صفار (66978846) جلد سوم ادامه

  کتاب کار فیزیک 2 پایه یازدهم رشته علوم تجربی و  رشته ریاضی فیزیک (ناشر: انتشارات مدرسه) ادامه

  فیزیک 2 پایۀ یازدهم، فصل پنچم: فیزیک هسته ای ویراست اول (خرداد 96) / ویراست نهایی این فصل در فیزیک 3 می آید.

  فیزیک 2 پایۀ یازدهم، فصل چهارم: القای مغناطیسی و جریان متناوب ویراست اول (اردیبهشت 96) / ویراست نهایی (مرداد 96)

  فیزیک 2 پایۀ یازدهم، فصل سوم: مغناطیس ویراست اول (اردیبهشت 96) / ویراست نهایی (مرداد 96)

  آموزش فیزیک با رویکرد پدیده محور (انتشارات مدرسه)  ادامه

 فعاليت های سال 1395

  نگاهی به اهداف، برنامه و رویکرد کتاب نونگاشت فیزیک 1 پایه دهم (شبکه آموزش 27 آذرماه- دقیقه 30 به بعد) ادامه

  راهنماي معلم  فیزیک 1 پایه دهم، فصل سوم (ویژگی های فیزیکی مواد) دانلود فایل پی دی اف (آذرماه 95)

  راهنماي معلم  فیزیک 1 پایه دهم، فصل دوم (کار، انرژی و توان) دانلود فایل پی دی اف (مهرماه 95)

  کتاب کار فیزیک 1 رشته علوم تجربی و  رشته ریاضی فیزیک (ناشر: انتشارات مدرسه) ادامه

  راهنماي معلم  فیزیک 1 پایه دهم، فصل اول (فیزیک و اندازه گیری) دانلود فایل پی دی اف، دانلود فایل پاورپوینت (مهرماه 95)

  فیلم های بررسی و انجام آزمایش های فیزیک 1 پایۀ دهم (تابستان 95)

  فیزیک 1 پایۀ دهم، فصل اول: فیزیک و اندازه گیری ویراست اول (اردیبهشت 95)/ ویراست دوم (تیر 95)/ ویراست نهایی (شهریور 95)

  فیزیک 1 پایۀ دهم، فصل دوم: کار، انرژی و توان  ویراست اول (خرداد 95)/ ویراست دوم (تیر 95)/ ویراست نهایی (شهریور 95)

  فیزیک 1 پایۀ دهم، فصل سوم: ویژگیهای فیزیکی مواد ویراست اول (خرداد 95)/ ویراست دوم (مرداد 95) / ویراست نهایی (شهریور 95)

   مبانی فیزیک هالیدی ترجمه ویرایش دهم (2014)  شاره ها، موج ها، نور و فیزیک جدید  (انتشارات صفار 66978846) جلد سوم  ادامه

 فعاليت های سال 1394 

  آموزش علوم به شیوه پ.م.ت (فیلم پخش شده از شبکه آموزش)  ادامه 

  آشنایی با تابش یوننده، انرژی هسته ای و ذرات بنیادی از مجموعه 5 جلدي فيزيك جديد منتشر شد.  ادامه 

  آشنایی با ماهیت اتم از مجموعه 5 جلدي فيزيك جديد منتشر شد.  ادامه 

  مجموعه پنج جلدي المپياد فيزيك، از مقدماتي تا پيشرفته، ادامه

  فیلم های بررسی و آموزش علوم تجربی پایه نهم

  کتاب کار علوم نهم انتشارات مدرسه    جلد کتاب     شناسنامه و مقدمه      نمونه ای از کتاب 

  راهنماي معلم فصل 4 (حرکت چیست؟) علوم تجربي سال نهم.  دانلود فایل پی دی اف، دانلود فایل پاورپوینت

  راهنماي معلم فصل 6 (فشار و آثار آن)  علوم تجربي سال نهم. دانلود فایل

  فصل های حرکت چیست؟ و فشار و آثار آن  فایل نهایی علوم تجربي سال نهم (چاپ اول 1394)  دانلود فایل 1   و   2

  حل مسائل مبانی فیزیک هالیدی  ویرایش دهم(2014)، انتشارات صفار (66978846) جلد اول  ادامه

  حل مسائل مبانی فیزیک هالیدی  ویرایش دهم(2014)، انتشارات صفار (66978846) جلد دوم  ادامه

 فعاليت های سال 1393

  فصل فشار و آثار آن  از علوم تجربي سال نهم.  دانلود فايل

  فصل حرکت از علوم تجربي سال نهم.  دانلود فايل

  مجموعه 2 جلدي پيش بيني، مشاهده، توضيح منتشر شد. ادامه 

  آشنایی با نسبیت خاص از مجموعه 5 جلدي فيزيك جديد منتشر شد.  ادامه 

  آشنایی با رفتار موجی - ذره ای نور  از مجموعه 5 جلدي فيزيك جديد منتشر شد.  ادامه 

  مبانی فیزیک هالیدی ترجمه ویرایش دهم (انتشارات صفار 66978846) جلد اول  ادامه

  مبانی فیزیک هالیدی ترجمه ویرایش دهم  (انتشارات صفار 66978846) جلد دوم  ادامه

  کتاب کار علوم هشتم انتشارات مدرسه    جلد کتاب     شناسنامه و مقدمه      نمونه ای از کتاب  

  راهنماي معلم فصل 14  علوم تجربي سال هشتم.  دانلود فايل

  راهنماي معلم فصل 15  علوم تجربي سال هشتم.  دانلود فايل

  فصل هاي نور و موج از علوم تجربي سال هشتم.  دانلود فايل (نسخه اول / نسخه نهايي

 فعاليت هاي سال 1391-1392

  راهنماي معلم (روش تدريس) علوم هفتم  دانلود فایل

  کتاب کار علوم هفتم انتشارات مدرسه    جلد کتاب     شناسنامه و مقدمه      نمونه ای از کتاب 

  نقشه مفهومي انرژي  دانلود فایل

  فصل هاي انرژي و تبدیل های آن و منابع انرژي از علوم سال هفتم. دانلود فايل (نسخه اول / نسخه نهايي) 

  بسته آموزشي فيزيك 1 و آزمايشگاه ( برگزيده جشنواره رشد 1392)  ادامه

  به علوم نانو خوش آمديد ادامه

  راهنماي معلم (روش تدريس) فيزيك پيش دانشگاهي (فصل هاي 1 تا 4)

  ويراست دوم كتاب كار فيزيك و آزمايشگاه  (رشته كامپيوتر)

  ويراست دوم كتاب درسي فيزيك و آزمايشگاه (رشته كامپيوتر)

  فيزيك دانشگاهي جلد دوم (الكتريسيته، مغناطيس و امواج الكترومغناطيسي)

  يادداشت ها و مقاله ها در سال 1393-1392

  درسنامه آشنايي با : تصويربرداري پزشكي و تابش 

  درسنامه آشنايي با : ليزرها و ديودهاي نورگسيل

  درسنامه آشنايي با : علوم و فناوري نانو

  درسنامه آشنايي با : فرهاي ريزموج (مايكروويو)

  مقاله ای پیرامون:  كاربردهايي از اثر فوتوالكتريك

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

خاطرات استاد مقبلي| مجموعه 4 جلدي فيزيك | ويژه دبيران علوم تجربي | المپياد جهاني فيزيك |آزمایشگاه مجازی دانلود | داستان آونگ | خوشنويسي ها