بستۀ آموزشی فیزیک و آزمایشگاه رشتۀ کامپیوتر مطابق با استانداردهای امروزی آموزش فیزیک توسط روح الله خلیلی بروجنی برنامه ریزی و تالیف شده است. این بستۀ آموزشی در سال های 1389 و  1390 به طور آزمایشی و از سال 1391 به طور سراسری اجرا می شود.

 کتاب درسی ( ویراست دوم، 1391)

شناسنامه  | فصل اول | فصل دوم  |  فصل سوم  |  فصل چهارم  |  پیوست

 کتاب کار ( ویراست دوم، 1392)  شناسنامه | فصل اول |  فصل دوم | فصل سوم | فصل چهارم

برای آشنایی با اجزای نرم افزار این بستۀ آموزشی اینجا را کلیک کنید. ( حجم فایل حدود 11 مگابایت)

 

بستۀ آموزشی فیزیک 2 رشتۀ صنعت به همراه کتاب راهنمای مطالعه و کار آن مطابق با استانداردهای امروزی آموزش فیزیک توسط روح الله خلیلی بروجنی برنامه ریزی و تالیف شده است. این بسته آموزشی از سال تحصیلی 90-89 به طور سراسری در مراکز فنی حرفه ای در سراسر کشور استفاده می شود.

  کتاب درسی ( ویراست اول، 1390)

 شناسنامه | فصل اول | فصل دوم | فصل سوم | فصل چهارم | فصل پنجم | فصل ششم | پیوست

 کتاب راهنمای معلم (ویراست اول، 1390)

مقدمهبخش اول | فصل اول | فصل دوم | فصل سوم | فصل چهارم | فصل پنجم | فصل ششم


 

 

کتاب مبانی برق (الکتریسیته) به همراه نرم افزار تعاملی در سال تحصیلی 91-1390 به طور آزمایشی در برخی از مراکز فنی حرفه ای مورد استفاده قرار گرفت.

 کتاب درسی (ویراست اول، 1390)

فصل اول | فصل دوم | فصل سوم | فصل چهارم | فصل پنجم | فصل ششم

فصل هفتم | فصل هشتم | فصل نهم | فصل دهم | فصل یازدهم | فصل دوازدهم

برای دیدن عناوین هر فصل اینجا را کلیک کنید.

مقاله ها | آرشیو یادداشت ها | کتاب ها | خبرها | آزمایشگاه مجازی| رشد فیزیک | داستان آونگ | خوشنویسی ها | تماس با ما | بستۀ آموزشی فیزیک 1 و آزمایشگاه