کتاب های کار فیزیک 2 پایه يازدهم - انتشارت مدرسه (اطلاع رساني 88800324 داخلي 2 آقاي حاجيان)

بستۀ آموزشی فیزیک 2 پایه يازدهم، با کتاب های کار انتشارات مدرسه تکمیل می شود. این کتاب ها که برای رشته های علوم تجربی و ریاضی و فیزیک به طور جداگانه عرضه شده اند، افزون بر خلاصه مفاهيم هر بخش و مثال هاي حل شده، در برگیرندۀ مجموعه ای منسجم و متنوع از پرسش ها، تمرین ها، مسئله ها و فعالیت های تکمیلی برای هر فصل کتاب است که بر اساس شیوه های نوین ارزشیابی طراحي و تالیف شده اند. در پایان هر فصل این کتاب ها، سه آزمون، شامل آزمون مروري، آزمون تشریحی و آزمون چند گزینه ای، برای دانش آموزان در نظر گرفته شده است. این آزمون ها به معلمان کمک می کنند تا آموخته های دانش آموزان را بر اساس اهداف برنامۀ درسی فیزیک 2 مورد ارزشیابی قرار دهند.

  لينك مرتبط: كتاب هاي كار فيزيك 1 پايه دهم

دبیران گرامی فیزیک برای دریافت راهنمای معلم کتاب های کار فیزیک 2 با ذکر محل خدمت و دبیرستانی که در آن آموزش می دهند، درخواست خود را به ایمیل khalily@gmail.com ارسال کنند.

 

لینک خرید کتاب های کار فیزیک 2 از سایت انتشارات مدرسه: رشتۀ علوم تجربی         رشتۀ ریاضی و فیزیک