مجموعه پنج جلدي المپياد فيزيك (از مقدماتي تا پيشرفته)  كاري از كميته المپياد فيزيك ژاپن

این مجموعه افزون بر دانش آموزان علاقه مند به شركت در رقابت هاي المپياد فيزيك (مرحله اول، مرحله دوم و مرحله جهاني) براي دانش آموزاني كه مي خواهند درك عميق تري از مفاهيم و پديده ها و كاربردهاي فيزيك در زمينه هاي مختلف به دست آورند نيز مي تواند مفيد باشد. بيشتر مسئله هاي اين مجموعه به گونه اي طراحي شده اند تا از يك سو دانش آموزان را به چالش وادارند و از سوي ديگر بتوانند به كمك محاسبه هاي رياضي نه چندان دشوار و پيچيده، آنها را حل كنند.

مقدمه مجموعه | المپياد جهاني فيزيك | تماس با ما | سايت آونگ

ناشر: انتشارات مدرسه ، 88822668

لینک خرید مجمعه پنج جلدی المپیاد فیزیک  از سایت انتشارات مدرسه: جلد اول    جلد دوم  جلد سوم   جلد چهارم   جلد پنجم