من ناصر مقبلی متولد 1317 خورشیدی در خیابان مولوی، ساعت مشیر السلطنه هستم. پدر، شادروان آقای احمد مقبلی دارای لیسانس حقوق و لیسانس ریاضی بودند و سال ها به تدریس ریاضی، بیشتر هندسۀ ترسیمی و رقومی در دبیرستان ها اشتغال داشتند. ادامه

Avang         |       About This Page       |       CONTACTS

نشر نوپردازان اخيرا جلد اول كتاب فيزيك پايه ، نوشته كاتنل و جانسون را با ترجمه اساتيد محترم آقايان سپهري، معلمي و مقبلي و ويراستاري آقاي جلال پور روانه بازار كرده است. اين كتاب كه با رويه اي جديد و متفاوت از كتاب هاي مرسوم، به آموزش مفاهيم و كاربردهاي مختلف آنها مي پردازد افزون بر اينكه منبع مناسبي براي دانش افزايي دبيران فيزيك است مي تواند به عنوان منبعي مناسب براي دانش آموزان علاقه مند نيز معرفي شود. براي تهيه اين كتاب از طريق سايت www.ketabiran.ir مي توانيد اقدام كنيد.

مجموعه فیزیک جدید

مجموعه المپیاد فیزیک

یادداشت ها، فعالیت ها و خاطراتی از ناصر مقبلی